Presentasjonsmateriale til generalforsamling

Vedlagt er dokumentasjon som vil bli fremlagt på selskapets generalforsamling kl. 1400 idag.