Opsjoner

Børsmelding – Aksjeopsjoner
 
På generalforsamlingen i Belships ASA i 2002 fikk styret fullmakt til å utstede aksjeopsjoner til styrets medlemmer og selskapets ansatte.
 
Ansatte og styremedlemmer har nå erklært retten til å kjøpe henholdsvis 66.000 aksjer og 40.000 aksjer i Belships ASA til kurs kr. 4,00 pr. aksje. Kjøpet vil bli foretatt gjennom en rettet emisjonen mot de angjeldende personer, som forventes endelig gjennomført før nyttår.
 
 
 
Selskapets primærinnsidere vil etter emisjonen eie følgende antall aksjer (inklusiv aksjer eiet av nærstående og selskaper der vedkommende har kontrollerende eierandel eller negativ majoritet):
 
 
                           Dagens   Opsjons-    Nytt antall
                    antall aksjer     aksjer         aksjer
Asbjørn Larsen              4.500     10.000         14.500
Sverre J. Tidemand     12.660.901     10.000     12.670.901
Axel Stove Lorentzen    5.161.088     10.000      5.171.088
Åsmund Simonsen             2.588     10.000         12.588
Chris Rytter                    0     10.000         10.000
Jo Eric von Koss           60.000     10.000         70.000
Osvald Fossholm             3.500     10.000         13.500
 
 
 
Oslo, 17. november 2003