Offentliggjøring av rapport 2. kvartal fremskyndet

Av praktiske årsaker er fremleggelsen av rapporten for 2. kvartal 2010 fremskyndet fra 19. august til 12. august.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12