Obligasjonslån

Det vises til børsmelding datert 20. mai 2009 vedrørende innkalling til obligasjonseiermøte. Obligasjonseiermøtet ble som planlagt avholdt i dag hos Norsk Tillitsmann. Forslaget, som blant annet inneholdt en delvis forlengelse av løpetiden, samt en opsjon for Belships til å betale løpende kupong med nye obligasjoner (payment-in-kind), mottok tilstrekkelig støtte. Se vedlagt melding fra Norsk Tillitsmann.
 
NRP Securities ASA har vært rådgiver for Belships ASA i denne prosessen.