Obligasjonslån

I lys av de endrede markedsvilkårene har Belships hatt dialog med enkelte av de største obligasjonsinvestorene i det utestående obligasjonslånet pålydende NOK 100 millioner. Hensikten med samtalene har vært å tilpasse lånestrukturen til dagens markedsforhold. I den anledning er vedlagte innkalling til obligasjonseiermøte, fredag 29. mai kl 10:00, distribuert til obligasjonseierne gjennom Norsk Tillitsmann og VPS.