Meldepliktig handel

Rederi AB Dalen har i dag 22.12.2008 kjøpt 88.060 aksjer i Belships ASA fra Colonial Shipping Invest AS til kurs 4,78. Colonial Shipping Invest AS som er 100% eiet av Rederi AB Dalen, har etter dette ingen aksjer i Belships ASA. Rederi AB Dalen har nå 2.604.660 aksjer i Belships ASA.