Korrigert rapport for 3. kvartal 2008

Vedlagt er korrigert rapport for 3. kvartal 2008 for Belships ASA. Den vedlagte rapporten inkluderer tabelloppstilling for kontantstrøm og bevegelse egenkapital, som ikke var med i forrige versjon.