KJØP AV BYGGEKONTRAKTER

Belships har besluttet å inngå avtale om kjøp av byggekontrakter for 5 supramax bulkskip på ca. 58000 dwt til en samlet kostpris på ca. USD 200 mill. Skipene skal bygges ved Yangzhou Dayang verftet i Kina. Det første skipet vil bli levert i 2. halvår 2009 og de to neste vil bli overtatt i løpet av 2010. De to siste skipene vil bli levert i 2011. Det tas sikte på å sikre skipene langsiktig beskjeftigelse. Skipene planlegges finansiert med 70% fremmedkapital.
 
Eventuelle spørsmål rettes til administrerende direktør Sverre J. Tidemand eller finansdirektør Jo Eric von Koss på
telefon 22 52 76 00.

Oslo, 31. mai 2007