Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling med vedlegg til ordinær generalforsamling som avholdes tirsdag 4. mai kl 1500 i selskapets lokaler. Årsrapport for 2009 vedlegges i pdf-format. Dokumentene sendes til aksjonærene idag.

 
This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl (Norwegian Securities Trading Act)