Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt følger innkallelse til ordinær generalforsamling som avholdes 23. april kl. 1400 i selskapets lokaler. Tilhørende vedlegg til innkallelsen følger også.