Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling som vil avholdes onsdag 15. juni 2011 kl. 1400.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12