Generalforsamlingsprotokoll

Vedlagt er kopi av m√łteprotokoll fra selskapets generalforsamling avholdt idag.