Finansiell kalender, endret

06.05.2011  Generalforsamling
06.05.2011  1. kvartal 2011
18.08.2011  2. kvartal 2011
27.10.2011  3. kvartal 2011
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12