Finansiell kalender 2011

15.02.2011 Foreløpig resultat 4. kvartal 2010
05.05.2011 Generalforsamling
05.05.2011 1. kvartal 2011
18.08.2011 2. kvartal 2011
27.10.2011 3. kvartal  2011
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12