Elkem Chartering kansellerer certeparti

Elkem Chartering AS som er 50 % eiet av Belships ASA har forhandlet frem en kansellering av et certeparti som skulle ha vart frem til 2. kvartal 2009 mot betaling av en kompensasjon på USD 4,5 mill. Basert på dagens markedsforhold representerer kanselleringen en netto besparelse på ca USD 1,5 mill. Kanselleringskompensasjonen vil i sin helhet bli kostnadsført i 4. kvartal 2008, mens besparelsen i hovedsak vil få effekt på resultatet i 1. kvartal 2009.