Beskjeftigelse nybygg

Belships har sikret langsiktig beskjeftigelse for de 3 siste av sine 5 supramax nybygg.
Skipene er sluttet ut for en periode på 10 år med Belships opsjon til kansellering etter 5 år. Avtalen innebærer at hvert skip i perioden vil bidra med et årlig driftsresultat etter ordinære avskrivninger på USD 2,5 – 3,0 mill. Skipene forventes levert i henholdsvis 4. kvartal 2009, 2. kvartal 2010 og 2. kvartal 2011.
 
 
Oslo, 27. juni 2007