Beskjeftigelse nybygg

Belships har sikret langsiktig beskjeftigelse for 2 av sine 5 supramax nybygg.
Skipene er sluttet ut til sør-koreansk befrakter for 5 år. Avtalen innebærer at hvert skip i perioden vil bidra med et årlig driftsresultat etter ordinære avskrivninger på ca. USD 3,5 mill. Skipene forventes levert i henholdsvis 4. kvartal 2010 og 3. kvartal 2011. Det arbeides også med langsiktig beskjeftigelse for de 3 øvrige skipene.
 
Oslo, 21. juni 2007