BELSHIPS UTLÅN AV AKSJER

Belships ASA har idag lånt ut 50.000 av selskapets egne aksjer til ABG Sundal Collier Norge ASA (ASC) i forbindelse med ASC sin rolle som likviditetsgarantist for selskapets aksjer på Oslo Børs.