Belships kjøper 50% av Elkem Chartering

EC er et shippingselskap som driver som operatør innenfor tørrlast-segmentet, samt distribusjon av ferdigvarer.. EC har hovedansvaret for Elkems oversjøiske transportbehov i tillegg til en betydelig portefølje av andre lastekontrakter. Selskapet fraktet i 2001 ialt 2,9 millioner tonn og hadde en omsetning på NOK 400 millioner. Belships har også et engasjement innen tørrlast og EC vil ha ansvaret for begge parters aktivitet innen handysize/handymax segmentet. EC vil ha kontorfellesskap med Belships og partene forventer en synergieffekt fra samarbeidet. Avtalen omfatter ikke eierandelene i North*Sea Container Line AS og Euro Nordic Logistics b.v.

Kontaktpersoner:
Jøel Baardson, Elkem Chartering Tlf 22 45 01 00
Einar Skogstad, Belships, Tlf 22 52 76 00

Det vises også til selskapenes hjemmesider:
www.elkem.no
www.belships.com