Belships ASA : Varamedlem fratrer styreverv

Jan Ole Stangeland, varamedlem i styret i Belships ASA, har i dag meddelt styret at han fratrer. Han har representert Canica AS, som solgte sine aksjer i Belships ASA 3. juli i år.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12