Belships ASA : Tildelt aksjeopsjoner

Nedenstående primærinnsidere er tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:

Osvald Fossholm, 49.300 aksjer
Yngve Gram, 16.200 aksjer
Edwin Johansen, 26.900 aksjer

Innløsningskurs er satt til NOK 6,20 pr. aksje.

Tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 14. mai 2020.

Oslo, 11. november 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12