Belships ASA : Tildelt aksjeopsjoner – korrigert

Nedenstående primærinnsidere er tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:

  • Osvald Fossholm: 49.300
    Etter tildelingen har Fossholm til sammen 100.700 aksjeopsjoner. I tillegg eier han 35.000 aksjer i Belships ASA gjennom sitt selskap Krino Invest AS.
  • Edwin Johansen: 26.900
    Etter tildelingen har Johansen til sammen 55.050 aksjeopsjoner. I tillegg eier han 8.001 aksjer i Belships ASA.
  • Yngve Aslaksen Gram: 16.200
    Etter tildelingen har Gram til sammen 16.200 aksjeopsjoner.
  • 107.600 aksjeopsjoner er fordelt til øvrige ansatte i Belships ASA

Innløsningskurs er satt til NOK 6,20 pr. aksje.

Belships har en opsjonsordning for selskapets ansatte og tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 14. mai 2020.

Oslo, 11. november 2020

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12