Belships ASA : Tildelt aksjeopsjoner

Nedenstående primærinnsidere er i dag tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:

Osvald Fossholm, 51.400 aksjer
Pål-Andreas Alnes, 20.300 aksjer
Edwin Johansen, 28.150 aksjer

Innløsningskurs er satt til NOK 8,79 pr. aksje.

Tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 23. mai 2019.

Oslo, 15. november 2019

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12