Belships ASA : Tildeling av aksjeopsjoner

Nedenstående primærinnsidere er i dag tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:
 
Ulrich Müller, 60.000 aksjer
Stein Runsbech, 33.000 aksjer
Osvald Fossholm, 33.000 aksjer
 
Innløsningskurs er satt til NOK 4,91 pr. aksje.
 
Tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 3. mai i år. 
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12