Belships ASA : Tildeling av aksjeopsjoner

Nedenstående primærinnsidere er i dag tildelt følgende aksjeopsjoner i Belships ASA:
 
Ulrich Müller, 60.000 aksjer
Stein Runsbech, 33.000 aksjer
Osvald Fossholm, 33.000 aksjer
Edwin Johansen, 17.000 aksjer
 
Innløsningskurs er satt til NOK 5,89 pr. aksje.
 
Tildelingen er innenfor rammen gitt i fullmakt på generalforsamlingen 8. mai 2014.
 
 
Oslo, 12. februar 2015
 
 
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.