Belships ASA : Tilbakekjøp av obligasjonslån BEL01

Belships ASA har kjøpt tilbake NOK 0,4 millioner i FRN Belships ASA 2006/2013, ISIN NO 001 0322100, BEL01. Etter transaksjonen har Belships NOK 15,0 millioner i lånet. Totalt utestående er NOK 74,9 millioner.

Belships ASA
Oslo, 6. februar 2012


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12