Belships ASA søker ny administrerende direktør

Sverre J. Tidemand har meddelt styret at han ønsker å fratre sin stilling som administrerende direktør i Belships ASA.  Tidemand er hovedaksjonær i Belships og ønsker å konsentrere sin innsats for selskapet gjennom styredeltakelse.
Arbeidet med å finne ny administrerende direktør vil bli igangsatt i nær fremtid.
 
Oslo, 28. januar 2011
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12