Belships ASA : Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA ble avholdt 27. juni 2013.
Protokollen er vedlagt.

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12