Belships ASA : Presentasjonsmateriale til dagens generalforsamling

Vedlagte materiale vil bli fremlagt på dagens generalforsamling.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12