Belships ASA : Presentasjon til dagens ekstraordinære generalforsamling

Vedlagt er presentasjonen som vil bli fremlagt på selskapets ekstraordinære generalforsamling idag kl 1000.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12