Belships ASA : Presentasjon av 1. kvartal 2012

Vedlagt er presentasjon av selskapets resultater for 1. kvartal 2012. Kvartalsrapporten er offentliggjort tidligere idag.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12