Belships ASA : Presentasjon 4. kvartal 2013

Vedlagt er presentasjon knyttet til rapporten for 4. kvartal 2013 som ble offentliggjort tidligere idag.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12