Belships ASA : Oppdatert vedlegg til innkalling generalforsamling

Det vises til tidligere utsendt innkallelse til generalforsamling. Vedlagt er oppdatert vedlegg til punkt 9.
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12