Belships ASA : Oppdatert finansiell kalender for 2014

Nedenfor er oppdatert finansiell kalender for 2014:
 
08.mai – Generalforsamling
08.mai – 1. kvartal
15.aug – 2. kvartal
28.okt – 3. kvartal
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12