Belships ASA : Ny opsjonsavtale til administrerende direktør

I forlengelsen av dagens generalforsamling har administrerende direktør Ulrich Müller inngått en ny opsjonsavtale med Belships ASA. Avtalen erstatter tidligere avtale fra 15. juni 2011. Opsjonsavtalen gir Müller rett til å tegne inntil 2 000 000 aksjer i Belships til tegningskurs NOK 7. Opsjonen kan utøves for 500 000 aksjer dersom Belships markedsverdi overstiger NOK 500 000 000  (“Delopsjon A”), mens opsjonen kan utøves for de resterende 1 500 000 aksjene dersom Belships’ markedsverdi overstiger NOK 1 000 000 000 (“Delopsjon B”).  Delopsjon A må utøves innen 30. juni 2016, mens Delopsjon B må utøves innen 30. juni 2018.
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12