Belships ASA : Nøkkelinformasjon ved kontantutbytte for BELSHIPS ASA

Utbyttebeløp:                              NOK 0,10 pr aksje
Annonsert valuta:                       NOK
Siste dag inklusive: 24.04.2018
Ex-dato: 25.04.2018
Record date (eierregisterdato): 26.04.2018
Betalingsdato:                            07.05.2018
Vedtaksdato: 24.04.2018
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12