Belships ASA : Meldepliktig handel

Styremedlem i Belships ASA, Christian Rytter, har i dag 15. november 2017 gjennom sitt heleide aksjeselskap Chrem Capital AS kjøpt 50.000 aksjer i Belships ASA. Kursen pr. aksje var NOK 4,66.
Chrem Capital har etter dette 320.000 aksjer i Belships ASA.
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12