Belships ASA : Korrigert protokoll fra ekstraordinære generalforsamlingen

Det vises til tidligere børsmelding vedrørende avholdt ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA, og offentliggjøring av protokollen. Korrekt dato for betaling av innskudd for de nye aksjene i punkt 8 i vedtaket skal være 1. august 2013, eller 6 handelsdager etter tegningsfristens utløp dersom tegningsperioden forskyves. Korrekt protokoll følger vedlagt denne meldingen.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12