Belships ASA : Kansellering av opsjoner mv.

Det vises til børsmelding av 17. august 2016 hvor visse primærinnsidere ble tildelt til sammen 110 000 opsjoner. Opsjonene må utøves før ordinær generalforsamling 2018. Det er i dag inngått avtale mellom selskapet og primærinnsiderne om at opsjonene kanselleres mot at selskapet utbetaler differansen mellom utøvelseskursen og dagens børskurs.

Primærinnsidernes beholdning etter kanselleringen er som følger:

Ulrich Müller                   0 aksjer     60.000 opsjoner
Osvald Fossholm           0 aksjer     33.000 opsjoner
Edwin Johansen      8.001 aksjer     17.000 opsjoner

Det er også vedtatt en endring i Ulrich Müllers opsjonsavtale, jf. børsmelding 9. juni 2016. Endringen går ut på at delopsjon A utløper 30. juni 2019. Endringen er betinget av godkjennelse av generalforsamlingen. Disse opsjonene kommer i tillegg til ovennevnte opsjoner.

 
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.