Belships ASA : Kansellering av opsjoner mot kompensasjon fra selskapet

Det vises til børsmelding av 28. august 2015 hvor visse primærinnsidere ble tildelt til sammen 143 000 opsjoner. Opsjonene må utøves før ordinær generalforsamling 2017. Det er i dag inngått avtale mellom selskapet og primærinnsiderne om at opsjonene kanselleres mot at selskapet utbetaler differansen mellom utøvelse- og børskurs. 
 
 
This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.