Belships ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling m/vedlegg til selskapets ordinære generalforsamling torsdag 14. mai 2020 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4, Oslo.

Innkallingen vil bli sendt til alle selskapets aksjonærer med kjent adresse, og kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.belships.com.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg