Belships ASA : Innkalling til ordinær generalforsamling 2012

Vedlagt er innkalling til selskapets ordinære generalforsamling som avholdes 3. mai kl 1300 i selskapets lokaler. Innkallingen med tilhørende vedlegg vil bli sendt til selskapets aksjonærer.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12