Belships ASA : Innkalling til generalforsamling

Vedlagt er innkalling til selskapets ordinære generalforsamling, som avholdes 7. mai 2013 kl 1530 i selskapets lokaler. Årsrapport samt innkalling med vedlegg vil være tilgjengelig på selskapets hjemmeside.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12