Belships ASA : Innkalling til generalforsamling

Innkalling til Belships ASAs ordinære generalforsamling, påmeldings- og fullmaktsskjema og årsrapport 2013 følger vedlagt. 
 
Innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg kan lastes ned fra www.belships.com.
 
Innkallingen vil bli sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse. 
 
Generalforsamlingen avholdes torsdag 8. mai 2014 kl. 13.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo.
 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12