Belships ASA : Innkalling til generalforsamling

Vedlagt er innkalling m/vedlegg til selskapets ordinære generalforsamling torsdag 7. mai 2015 kl. 13.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. 
 
Innkallingen vil bli sendt til alle selskapets aksjonærer med kjent adresse, og kan også lastes ned fra selskapets hjemmeside www.belships.com.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12