BELSHIPS ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling samt påmeldingsskjema/fullmakt. Dokumentene vil også være tilgjengelig på www.belships.com.

Innkallingen vil bli sendt til alle aksjonærer med kjent adresse.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt i selskapets lokaler i Lilleakerveien 4, Oslo onsdag 25. september kl 10:00.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg