Belships ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling 27. juni 2013.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12