Belships ASA : Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt er innkalling til ekstraordinær generalforsamling torsdag 9.
juni 2016 kl. 10:00.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12