Belships ASA – Informasjonsdokument

Belships ASA offentliggjorde 4. juli 2011 at selskapet hadde inngått en avtale om salg av selskapets 50 % eierandel i Elkem Chartering AS. I henhold til punkt 3.5 i Oslo Børs’ Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper, vedlegges et informasjonsdokument i tilknytning til transaksjonen.
 
For ytterligere opplysninger kan administrerende direktør Ulrich Müller kontaktes på telefon 22 52 76 00 eller um@belships.no.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12