Belships ASA : Informasjon vedrørende rentebetaling

Information regarding interest payment as payment in kind, see attachment.
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12